Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:29
-00:42:46
+00:35:36
4959 821
205 / 260
-00:31:57
+00:30:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii