Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:07
-01:07:27
+00:09:30
96 88
1 / 114
-00:44:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii