Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:05
-00:39:29
+00:37:28
7177 5704
60 / 67
-00:20:34
+00:27:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii