Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:04
-00:22:45
+00:43:08
9411 2542
481 / 498
-00:16:14
+00:39:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii