Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:21
-00:46:24
+00:30:52
7637 1696
391 / 592
-00:24:25
+00:23:13
00:29:16
-00:20:02
+00:11:44
423 423
23 / 91
-00:13:25
+00:04:31
01:12:06
-00:34:28
+00:42:29
7896 1852
309 / 336
-00:26:43
+00:35:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii