Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:32
-00:45:13
+00:32:03
8154 6201
313 / 461
-00:27:38
+00:23:02
00:49:55
-00:45:54
+00:19:59
2368 2221
98 / 403
-00:34:47
+00:14:04
00:55:25
-00:51:09
+00:25:48
3737 3417
171 / 316
-00:35:36
+00:20:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii