Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:45
-00:26:04
+00:39:49
9121 2362
240 / 254
-00:14:54
+00:31:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii