Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:26
-01:08:08
+00:08:49
66 61
2 / 360
-00:50:47
+00:04:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii