Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:25
-00:40:50
+00:37:32
5262 935
216 / 260
-00:30:01
+00:32:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii