Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:21
-00:32:13
+00:44:44
8065 1951
236 / 247
-00:09:36
+00:40:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii