Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:08
-00:29:37
+00:50:22
6810 1582
146 / 151
-00:04:43
+00:42:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii