Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:17:45
-00:31:00
+00:48:59
6749 5201
51 / 53
-00:05:20
+00:40:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii