Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:28:46
-01:19:59
1 1
1 / 196
-01:02:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii