Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:16
-01:10:29
+00:09:30
47 43
2 / 104
-00:59:26
+00:00:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii