Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:32:39
-00:16:06
+01:03:53
7011 1698
143 / 143
+00:52:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii