Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:06
-01:07:39
+00:12:20
138 130
7 / 201
-00:54:42
+00:03:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii