Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:02
-00:48:43
+00:31:16
4419 517
185 / 299
-00:31:23
+00:24:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii