Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:19
-01:03:26
+00:16:33
506 487
22 / 293
-00:56:43
+00:06:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii