Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:23
-00:46:22
+00:33:37
4952 4256
205 / 293
-00:39:39
+00:23:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii