Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:56
-00:55:49
+00:24:10
2260 137
22 / 72
-00:37:46
+00:13:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii