Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:23
-00:46:22
+00:33:37
4953 697
148 / 201
-00:33:25
+00:24:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii