Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:47
-00:46:58
+00:33:01
4837 659
47 / 72
-00:28:55
+00:22:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii