Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:17
-01:06:28
+00:13:31
202 191
5 / 246
-00:44:27
+00:02:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii