Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:30
-00:39:15
+00:40:44
6154 4921
184 / 196
-00:21:17
+00:40:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii