Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:28
-00:42:17
+00:37:42
5742 1034
211 / 251
-00:37:54
+00:35:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii