Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:23
-00:41:22
+00:38:37
5889 1093
218 / 251
-00:36:59
+00:36:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii