Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:58
-01:06:47
+00:13:12
182 171
2 / 91
-00:54:50
+00:00:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii