Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:10
-01:06:35
+00:13:24
197 186
7 / 151
-00:41:41
+00:05:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii