Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:31
-00:28:14
+00:51:45
6861 1616
288 / 293
-00:21:31
+00:41:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii