Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:29
-00:34:16
+00:45:43
6575 1453
48 / 53
-00:08:36
+00:36:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii