Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:02
-01:07:43
+00:12:16
133 125
3 / 155
-00:45:40
+00:00:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii