Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:42
-01:02:03
+00:17:56
726 696
32 / 293
-00:55:20
+00:07:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii