Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:47:57
+00:32:02
4615 586
42 / 54
-00:20:05
+00:21:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii