Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:34:05
-00:14:40
+01:05:19
7016 5315
292 / 293
-00:07:57
+00:55:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii