Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:45
-01:09:00
+00:10:59
75 5
4 / 251
-01:04:37
+00:08:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii