Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:32
-01:10:13
+00:09:46
49 45
3 / 196
-00:52:15
+00:09:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii