Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:32
-01:10:13
+00:09:46
50 46
4 / 237
-00:46:42
+00:06:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii