Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:04
-00:48:41
+00:31:18
4425 3907
181 / 293
-00:41:58
+00:21:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii