Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:50
-00:54:55
+00:25:04
2573 2396
53 / 155
-00:32:52
+00:13:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii