Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:06
-00:42:39
+00:37:20
5671 4667
48 / 54
-00:14:47
+00:26:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii