Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:35
-00:48:10
+00:31:49
4551 3990
142 / 194
-00:28:11
+00:19:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii