Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:32
-01:02:13
+00:17:46
698 670
27 / 251
-00:57:50
+00:15:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii