Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:40
-00:34:05
+00:45:54
6586 5129
90 / 106
-00:18:59
+00:33:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii