Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:50
-00:53:55
+00:26:04
2876 212
26 / 53
-00:28:15
+00:17:15
00:57:09
-00:51:06
+00:27:16
3087 329
22 / 46
-00:32:28
+00:16:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii