Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:26
-01:01:19
+00:18:40
848 810
9 / 54
-00:33:27
+00:07:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii