Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:41:49
-00:06:56
+01:13:03
7025 5319
250 / 251
-00:02:33
+01:10:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii