Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:01
-00:47:44
+00:32:15
4652 598
190 / 293
-00:41:01
+00:22:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii