Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:04
-01:07:41
+00:12:18
135 127
7 / 196
-00:49:43
+00:12:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii