Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:08
-00:47:37
+00:32:22
4678 4070
191 / 293
-00:40:54
+00:22:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii