Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:17
-00:33:28
+00:46:31
6631 5152
280 / 293
-00:26:45
+00:36:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii